Nejlepší prostory pro Vaše podnikání nebo bydlení v Sokolově

Informace k pronájmu bytů

Firma H centrum Sokolov, s.r.o. se zabývá pronájmem nebytových prostor a bytů v centru města Sokolova. H centrum Sokolov, s.r.o. se nachází na adrese: Křížová 168, 356 01 Sokolov. Objekt firmy je kamenná budova v sousedství Městské tržnice (blízko Starého náměstí). Jedná se o budovu, která má 3 nadzemní podlaží. V 1. a části 2. nadzemního podlaží se pronajímají nebytové prostory. V části 2. a 3. nadzemním podlaží se pronajímají byty.

 

Při podpisu nájemní smlouvy k bytu se vždy skládá jistota 10.000,- Kč + 1. nájem + 1. záloha na elektřinu a plyn !!!

 

Výše jistoty při pronájmu bytu

Při podpisu nájemní smlouvy se skládá jistota ve výši 10.000,- Kč, kterou nájemce zajišťuje řádné užívání bytu. Při skončení nájemní smlouvy může být jistota použita na odstranění případných závad na bytě a na úhradu případných dluhů z užívání bytu. Pokud nebudou žádné dluhy související s užíváním bytu a byt bude uveden do původního stavu, bude nevyčerpaná část jistoty popřípadě celá jistota vrácena nájemci.

 

Nájemné za byt činí 115,- Kč/m2 + 55,- Kč/m2 za dřevěné mezipatro v bytech 2.NP za měsíc. To je čistý nájem, ke kterému se ještě připočítávají paušální poplatky za služby spojené s užíváním bytu (popsané níže).


Služby spojené s užíváním bytu jsou například: odvoz odpadu, úklid společných prostor, užívání výtahu, pojištění budovy, prevence požární ochrany, osvětlení schodišť a nádvoří, služby údržby objektu (zajišťuje drobné opravy v bytě - např. protékání WC, apod.)

 

Výše paušálních úhrad za služby spojené s užíváním bytu:

za první osobu užívající byt                 1.400,- Kč/měsíc

za druhou osobu užívající byt                 250,- Kč/měsíc

třetí a každá další osoba                        100,- Kč/měsíc

 

Příklad výpočtu výše měsíčního nájemného a služeb

Obytná plocha bytu - 77,6 m2, počet osob užívajících byt - 4 osoby:

Čisté nájemné:  77,6 m2 x 115,- Kč = 8.924,- Kč
Paušál za služby:  1.400,- Kč + 250,- Kč + 100,- Kč + 100,- Kč = 1.850,- Kč

Celkem: 10.774,- Kč/měsíc

 

Kroky potřebné k pronájmu bytu

  1. Kontaktovat správu objektu H centra Sokolov, s.r.o. – p. David Krejčí, tel.: 777 005 072, za účelem vzájemného předání informací o bytu a domluvení termínu prohlídky bytu.
  2. Vyplnění osobního dotazníku, podle kterého bude vybrán budoucí nájemce. Výběr budoucího nájemce se řídí Vnitřním předpisem společnosti č. 4/2019, pravidla pro pronajímání bytů, který je na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři společnosti H centrum Sokolov, s.r.o..
  3. Vyhotovení nájemní smlouvy a doložení potřebných dokladů – občanský průkaz, doklad o tom, kde má zájemce o byt hlášeno trvalé bydliště (pokud se údaje liší od OP).
  4. S nájemní smlouvou pronajímatel vyhotoví evidenční list bytu, platební kalendáře a při fyzickém předání bytu předávací protokol, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.
  5. Při podpisu nájemní smlouvy - složení jistoty ve výši 10.000,- Kč, kterou nájemce zajišťuje řádné užívání bytu. Při skončení nájemní smlouvy může být jistota použita na odstranění případných závad na bytě způsobených nájemcem a na úhradu případných dluhů z užívání bytu. Pokud nebudou žádné dluhy související s užíváním bytu a byt bude uveden do původního stavu, bude nevyčerpaná část jistoty popřípadě celá jistota vrácena nájemci.
  6. Předání bytu, klíčů a ostatních náležitostí.

 

Informace o možnostech využití nádvoří

Budova je čtvercového tvaru s nádvořím uprostřed. Na nádvoří objektu je instalována závora, aby se zamezilo vjezdu cizích vozidel. Nájemníci bytů, kteří vlastní ovladač k závoře, mohou parkovat na nádvoří pouze přes noc a o víkendu, kdy tam nezajíždějí nájemníci nebytových prostor a zásobování. To znamená, že pro nájemníky bytů je parkování povoleno:

Po - Pá     od 1600  do 800 hod.

So - Ne     celých 24 hod. (tzn. od pátku 1600 do pondělí 800 hod.)

 

Na nádvoří objektu se nachází rampa pro zásobování prodejen. Před rampou není povoleno stání vozidel !!!

Kontaktujte nás
Váš email:
Předmět:
Text zprávy:
Antispam otázka: Počet měsíců v roce