Nejlepší prostory pro Vaše podnikání nebo bydlení v Sokolově

Výše nájemného a termíny plateb při pronájmu nebytových prostor

 

Nájemné za nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží začíná od 100,- Kč za m2 /měsíc (cenu určuje umístění prodejny v objektu, způsob vytápění, atd.).
Nájemné za nebytové prostory v 2. nadzemním podlaží začíná od   60,- Kč za m2 /měsíc (cenu určuje umístění prodejny v objektu, způsob vytápění, atd.).

 

 

Způsob úhrady nájemného a souvisejících nákladů

Nájemné a paušální platby za služby (využití výtahu, úklid společných prostor, odvoz odpadu, srážková voda, pojištění nemovitosti, služby požární ochrany) - jsou splatné měsíčně na základě  faktury (daňového dokladu) pronajímatele, vždy k 15. dni příslušného měsíce.

Elektřina a plyn – nájemník se buď přihlásí k odběru jednotlivých médií u příslušného distributora sám nebo v případě, že je přihlášen k odběru pronajímatel, stanoví tento měsíční zálohy na úhradu spotřeby elektřiny a plynu. Zálohy jsou splatné do 15. kalendářního dne stávajícího měsíce na základě platebního kalendáře vystaveného pronajímatelem. Po úhradě zálohy na spotřebu elektřiny nebo plynu je plátcům DPH vystaven daňový doklad o přijetí platby. Skutečné náklady na spotřebu elektřiny a plynu vyúčtuje pronajímatel jedenkrát ročně a rovněž při skončení nájmu na základě odečtu elektroměru či plynoměru formou faktury (daňového dokladu) dle podkladů příslušného distributora.

Vodné a stočné – náklady na vodu vyúčtuje pronajímatel formou přefakturace na základě odečtu vodoměru ve čtvrtletních cyklech (nebo při skončení nájmu) dle podkladů příslušného distributora.

 

Informace o možnostech využití nádvoří

Budova je čtvercového tvaru s nádvořím uprostřed. Na nádvoří objektu je instalována závora, aby se zamezilo vjezdu cizích vozidel. K závoře je nainstalován rovněž intercom, aby mohla vozidla zásobující prodejny požádat o otevření závory na dálku. Nájemníci nebytových prostor a jejich klienti mohou využít nádvoří k parkování, složení či vyložení nákladu nebo přepravovaných osob. Stání vozidel na nádvoří je však vzhledem k prostorové kapacitě povoleno pouze nájemníkům, kteří vlastní ovladač k závoře (je vydáván na vyžádání po složení vratné zálohy 3.000,- Kč).

 

Na nádvoří objektu se nachází rampa pro zásobování prodejen. Před rampou není povoleno stání vozidel !!!


 

Kontaktujte nás
Váš email:
Předmět:
Text zprávy:
Antispam otázka: Počet měsíců v roce