Nejlepší prostory pro Vaše podnikání nebo bydlení v Sokolově

Kroky potřebné k pronájmu bytu

  1. Kontaktovat správu objektu H centra Sokolov, s.r.o. – p. David Krejčí, tel.: 777 005 072, za účelem vzájemného předání informací o bytu a domluvení termínu prohlídky bytu.
  2. Vyplnění osobního dotazníku, podle kterého bude následně vyhotovena nájemní smlouva a doložení potřebných dokladů – občanský průkaz, doklad o tom, kde má zájemce o byt hlášeno trvalé bydliště (pokud se údaje liší od OP), čestné prohlášení zájemce o byt, zda dluží či nedluží nájem u minulého pronajímatele s uvedením výše dlužné částky a kontaktu na minulého pronajímatele, kde je možno informaci ověřit.
  3. Pronajímatel vyhotoví nájemní smlouvu, evidenční list bytu a při fyzickém předání bytu předávací protokol.
  4. Při podpisu nájemní smlouvy - složení jistoty ve výši 10.000,- Kč, kterou nájemce zajišťuje řádné užívání bytu. Při skončení nájemní smlouvy může být jistota použita na odstranění případných závad na bytě způsobených nájemcem a na úhradu případných dluhů z užívání bytu. Pokud nebudou žádné dluhy související s užíváním bytu a byt bude uveden do původního stavu, bude nevyčerpaná část jistoty popřípadě celá jistota vrácena nájemci.
  5. Předání bytu, klíčů a ostatních náležitostí.

 

Při podpisu nájemní smlouvy k bytu se vždy skládá jistota 10.000,- Kč + 1. nájem + 1. záloha na elektřinu a případně plyn !!!

 

Kontaktujte nás
Váš email:
Předmět:
Text zprávy:
Antispam otázka: Počet měsíců v roce