Nejlepší prostory pro Vaše podnikání nebo bydlení v Sokolově

Pokyny k ovládání automatické závory

 

Servis zajišťuje: REVOZ industrie, s.r.o., Sokolov, tel: 352 622 464, GSM: 608 201 899


PŘI  VJEZDU:

 

TLAČÍTKEM KLÍČE domovního telefonu (intercomu) – cizí návštěva nebo zásobování se prostřednictvím domovního audiotelefonu ohlásí   nájemci – ten krátkým stiskem tlačítka klíče na domovním telefonu otevře závoru.

BEZKONTAKTNÍM ČIPEM na vzdálenost do 6 cm od anténní čtečky (v klidu svítí červená LED) – přiložení čipu je signalizováno krátkým pípnutím a rozsvícením zelené LED kontrolky na čtečce.

DÁLKOVÝM OVLADAČEM do vzdálenosti cca 10 m od sloupku závory.

Pohyb závory je doprovázen oranžovým majákem. Doba zvednutí závory je 20 sekund, ale průjezdem vozidla se zkrátí na 4 sekundy od průjezdu bezpečnostní fotobuňkou.

 


PŘI  VÝJEZDU:

 

AUTOMATICKY – při odjezdu z areálu najíždějte pomalu do vzdálenosti cca 1 m od závory – detektor registrující přítomnost vozidla, který je umístěn pod dlažbou, vydá povel k zvednutí závory.

Pokud se vozidlo nerozjede, je doba zvednutí závory časově neomezena. Po zacouvání zpět dojde k uzavření závory po uplynutí 20 sekund.

Průjezd vozidla fotobuňkou zkrátí otevření závory na 4 sekundy po fotobuňce.

Pohyb závory je doprovázen oranžovým majákem. Doba zvednutí závory je 20 sekund, ale průjezdem vozidla se zkrátí na 4 sekundy od průjezdu bezpečnostní fotobuňkou.

 


Bezpečnost:

 

• Bliká-li oranžový MAJÁK, nebo VJÍŽDÍ / VYJÍŽDÍ vozidlo – JE ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT do prostoru závory – nebezpečí úrazu nebo škody !!!
• Automatické zavírání je zamítnuto nebo přerušeno, pokud je detekována překážka (osoba, vozidlo) v prostoru závory - mezi fotobuňkami, anebo stojící vozidlo v prostoru výstupního detektoru vozidla (detektor vozidla je umístěn mezi 1. a 2. metrem od ramena závory).
• Zajistěte ovládací místo (domovní telefon) před zneužitím nepovolanou osobou.
• Nevpouštějte do areálu cizí motorová vozidla.
• Neparkujte v blízkosti závory a na místě detektoru přítomnosti vozidla - cca 3 m před závorou.
• Čipy přiděluje a odebírá pouze správce systému. Případnou ztrátu čipu (číslo čipu) nahlaste neprodleně správci – zamezte zneužití.
• Při výpadku proudu může závoru odblokovat ručně pouze správa nebo údržba objektu.
• Pokud dojde k výpadku el. proudu při otevřené závoře, tato se po obnově el. proudu a otestování systému do cca 20 sec automaticky uzavře. Během testování systému závory je zakázáno parkování na místě výjezdního detektoru vozidla (do 3 m před závorou).

 

Servis zajišťuje: REVOZ industrie, s.r.o., Sokolov, tel: 352 622 464, GSM: 608 201 899

Kontaktujte nás
Váš email:
Předmět:
Text zprávy:
Antispam otázka: Počet měsíců v roce