Informace k pronájmu bytů

Firma H centrum Sokolov, s.r.o. se zabývá pronájmem nebytových prostor a bytů v centru města Sokolova. H centrum Sokolov, s.r.o. se nachází na adrese: Křížová 168, 356 01 Sokolov. Objekt firmy je kamenná budova v sousedství Městské tržnice (blízko Starého náměstí). Jedná se o budovu, která má 3 nadzemní podlaží. V 1. a části 2. nadzemního podlaží se pronajímají nebytové prostory. V části 2. a 3. nadzemním podlaží se pronajímají byty.

Schéma druhého a třetího podlaží si můžete stáhnout a prohlédnout ve formátu PDF:

Stáhnout H-centrum-Sokolov-2np.pdf (270kb)
Stáhnout H-centrum-Sokolov-3np.pdf (270kb)

Při podpisu nájemní smlouvy k bytu se vždy skládá jistota 10.000,- Kč + 1. nájem + 1. záloha na elektřinu a plyn !!!

Výše jistoty při pronájmu bytu

Při podpisu nájemní smlouvy se skládá jistota ve výši 10.000,- Kč, kterou nájemce zajišťuje řádné užívání bytu. Při skončení nájemní smlouvy může být jistota použita na odstranění případných závad na bytě a na úhradu případných dluhů z užívání bytu. Pokud nebudou žádné dluhy související s užíváním bytu a byt bude uveden do původního stavu, bude nevyčerpaná část jistoty popřípadě celá jistota vrácena nájemci.

Nájemné za byt od 115,- Kč/mza měsíc. U bytů ve 2.NP, kde se nachází dřevěné mezipatro, se ještě připočítává 55,- Kč/m2 dřevěného mezipatra za měsíc. To je čistý nájem, ke kterému se ještě připočítávají paušální poplatky za služby spojené s užíváním bytu (popsané níže).


Služby spojené s užíváním bytu jsou například: odvoz komunálního odpadu, úklid společných prostor, provoz výtahu, pojištění budovy, prevence požární ochrany, osvětlení schodišť a nádvoří, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání

Výše paušálních úhrad za služby spojené s užíváním bytu:

 • za první osobu užívající byt                 1.400,- Kč/měsíc
 • za druhou osobu užívající byt                250,- Kč/měsíc
 • třetí a každá další osoba                       100,- Kč/měsíc

Příklad výpočtu výše měsíčního nájemného a služeb

Obytná plocha bytu – 77,6 m2, počet osob užívajících byt – 4 osoby:
Čisté nájemné:  77,6 m2 x 115,- Kč = 8.924,- Kč
Paušál za služby:  1.400,- Kč + 250,- Kč + 100,- Kč + 100,- Kč = 1.850,- Kč
Celkem: 10.774,- Kč/měsíc

Kroky potřebné k pronájmu bytu

 1. Kontaktovat správu objektu H centra Sokolov, s.r.o. – Lenka Krejčí, tel.: 604 250 522, za účelem vzájemného předání informací o bytu a domluvení termínu prohlídky bytu.
 2. Vyplnění osobního dotazníku, podle kterého bude vybrán budoucí nájemce. Výběr budoucího nájemce se řídí Vnitřním předpisem společnosti č. 4/2019, pravidla pro pronajímání bytů, který je na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři společnosti H centrum Sokolov, s.r.o..
 3. Vyhotovení nájemní smlouvy a doložení potřebných dokladů – občanský průkaz, doklad o tom, kde má zájemce o byt hlášeno trvalé bydliště (pokud se údaje liší od OP).
 4. S nájemní smlouvou pronajímatel vyhotoví evidenční list bytu, platební kalendáře a při fyzickém předání bytu předávací protokol, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.
 5. Při podpisu nájemní smlouvy – složení jistoty ve výši 10.000,- Kč, kterou nájemce zajišťuje řádné užívání bytu. Při skončení nájemní smlouvy může být jistota použita na odstranění případných závad na bytě způsobených nájemcem a na úhradu případných dluhů z užívání bytu. Pokud nebudou žádné dluhy související s užíváním bytu a byt bude uveden do původního stavu, bude nevyčerpaná část jistoty popřípadě celá jistota vrácena nájemci.
 6. Předání bytu, klíčů a ostatních náležitostí.

Informace o možnostech využití nádvoří

Budova je čtvercového tvaru s nádvořím uprostřed. Na nádvoří objektu je instalována závora, aby se zamezilo vjezdu cizích vozidel. Nájemníci bytů, kteří vlastní ovladač k závoře, mohou parkovat na nádvoří pouze přes noc a o víkendu, kdy tam nezajíždějí nájemníci nebytových prostor a zásobování. To znamená, že pro nájemníky bytů je parkování povoleno:

 • Po – Pá     od 1600  do 800 hod.
 • So – Ne     celých 24 hod. (tzn. od pátku 1600 do pondělí 800 hod.)

V současné době nájemníkům bytů, z kapacitních důvodů nádvoří, ovladače k závoře nevydáváme.

Na nádvoří objektu se nachází rampa pro zásobování prodejen. Před rampou není povoleno stání vozidel !!!